Bestuur

Drs. Jan Kadijk (1968)

Jan KadijkJan is opgeleid als sociaal geograaf aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jan werkt sinds 1995 bij het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov). Na eerst enkele jaren te hebben gewerkt als eindredacteur voor de tijdschriften ‘Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening’ en het ‘Tijdschrift voor de Volkshuisvesting’ werd hij programmaleider Media & ICT. Hij was projectleider voor de planneninventarisatie De Nieuwe Kaart van Nederland. Sinds 2004 is hij hoofd van de afdeling Marketing & Communicatie bij het Platform31. Was daarnaast van 2004-2008 voorzitter van stichting De Haagse Herberg (woonbemiddeling aan urgent daklozen). Van 2014 tot 2016 was hij programmamanager Smart Cities. Momenteel is Jan Manager Kennis en Innovatie van de Dutch Green Building Council.

© 2018 MSS Research Foundation