De Stichting MSS (Marshall-Smith Syndroom) Research Foundation heeft de zogenaamde ANBI-status. Daarmee kunnen giften binnen de geldende regels worden opgevoerd (afgetrokken) bij de aangifte inkomstenbelasting.

 

Stichting MSS Research Foundation

RSIN/Fiscaal nummer: 818846306

 

 

Oeverbiesstraat 20

2593 SZ  Den Haag

070-3356956

 

Giften: NL83 RABO 0140 3511 59

 

De stichting heeft als doel: het financieren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar het Marshall-Smith Syndroom (MSS) en het geven van voorlichting over dit syndroom aan een breed publiek.

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

Beloningsbeleid

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 MSS Research Foundation