De Marshall-Smith Syndrome Research Foundation heeft de zogenaamde ANBI-status. Daarmee kunnen giften binnen de geldende regels worden opgevoerd en afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting.

 

MSS Research Foundation 

RSIN/Fiscaal nummer: 818846306

 

Oeverbiesstraat 20

2593 SZ  Den Haag

tel. 070-3356956

 

Giften zijn welkom op: NL83 RABO 0140 3511 59

 

De stichting heeft als doel: het financieren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar het Marshall-Smith Syndroom (MSS) en het geven van voorlichting over dit syndroom aan een breed publiek. Meer informatie hierover is te vinden in onderstaande documenten.

 

▪ Beleidsplan

▪ Jaarverslag van de uitgeoefende activiteiten

▪ Financiële verantwoording

▪ Bestuurssamenstelling 

▪ Beloningsbeleid

 

 

 

 

 

 

© 2018 MSS Research Foundation