Bestuur

Drs. Henk-Willem Laan (1975) - secretaris/penningmeester


henk willemHenk-Willem is sinds 1 januari 2017 directeur-bestuurder van 'het Gehandicapte Kind', voorheen de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) te Amsterdam. Henk-Willem studeerde van 1994 tot en met 1998 Fiscale Economie aan de Universiteit Maastricht. Daarna was hij acht jaar werkzaam als belastingadviseur. Over de periode 2006 tot en met 2015 was hij achtereenvolgens docent, manager bedrijfsvoering en schoolleider. In 2016 was hij adjunct-directeur bedrijfsvoering van de Junis Kinderopvang. Henk-Willem heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor diverse maatschappelijke organisaties. Op dit moment is hij o.a. bestuurslid van Stichting Present Den Haag. Zijn zoon Joas (2006) heeft het Marshall-Smith syndroom.

© 2018 MSS Research Foundation